معادله

مسئله رفتن تو واسم شده معادله
هر چی حسابش میکنم ضد قوانین دله

هر چی ازت کم میکنم هرجوری با تو جم میشم
باز جلوی مساویا همیشه از تو کم میشم

مسئله ی توام مثه محاسبات لعنتی
یه جورایی حل نمیشه رو کاغذای خط خطی

جواب من تو دفترم همراه یه ناله میشه
به پاسخی که نرسم کاغذا مچاله میشه

چیکار کنم که دل تو مسئله رو حلش کنه
که فرمول دل تورو به کلی منحلش کنه

بس که ازت نوشتم این دس خط من روسی شده
مسئله ی رفتن تو یه شکل سینوسی شده

یه کاری کن معادله از مجهولا جدا باشه
بذار تو مختصات عشق بردار مقصد ما باشه

معادله _سعید موذنی …
دی ماه ۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2812کپی شد!
997
۲۵