دوست دارم

برای من یه فانوسی که این راهو بلد می شم

تواین تاریکی مطلق تموم راهــو ســد می شم

سرابت بامنه هرروز یه عمره باتو بیدارم

رای من یه فانوسی که این راهو بلد میشم

نمیدونی چه قد خوبی، نمیدونی دوست دارم

ترانه،این صدا، آهنگ،همه تفسیر چشماته

همون دستی که میلرزه،هنوز درگیر دستاته

کویرم زیر این بارون،بدون تو ترک دارم

تو اقیانوس من باش و ببین دریاییه حالم

https://www.academytaraneh.com/27035کپی شد!
1415
۱۱