دل من

ای قلب ِ ساده ی من!
دلم برات میسوزه
طفلی دلم چه تنهاس
هنوزم که هنوزه

زیر ِ فشار ِ دردا
تا کی دووم میاری؟
گریه و زاری بسه
وقت واسه گریه داری

منتظر ِ چی هستی؟
فاصله کم نمیشه
محاله برگشتنش
رفته واسه همیشه

حرفاش همه دروغ بود
اون خنده هاش دروغ بود
زیادی بودی براش
توو قلب ِ اون شلوغ بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2659کپی شد!
921
۲۰