شک پوسیده

پوستر رباعی آراس

پوستر رباعی آراس

فــــردای من بی او /یک روزه بی رحـــمه
من میمیرم بــی اون / اون ایـنو میفــهمه

این آخریــــن حرفه / توو آخرین دیـــدار
خسته م از این تقدیر / هر حرف و هر تکرار

امــــشب تماشایـــس / آغوش مــن بی او
می سوزه افــــکارم / آغوش ســـردت کو؟

نه حرفی از تو هس/ رو کالبد لــــبهام
نه بی تو می خوابم / پاسوزه این شبهام

تلخ و غم انگـــیزه / با تو پره شک ام
از وقتی ام رفتـــی / آلوده ی اشـــکم

کابوس شبـــهامه / یک شک پوســـــیده
برگرد که نفرینت / بختم رو بوســـیده

شم هاتو روشن کن / توو این دله تیره
برگرد که هیچ عشقی / جاتو نمـــیگیره

این آخــرین خواهش / آغوشــتو وا کن
بازم کــنار خود/ یــلدامو فــردا کن

https://www.academytaraneh.com/26378کپی شد!
1649
۷۸