راهم

راهم
خودت تنها دلیلم باش
تو این دنیای وامونده
بشه برگردم از راهم
اگه ردی بجا مونده

دیگه حتی یه قطره اشک
از این چشمه که جاری نیست
همین حالو تو هم داری
شکستن اختیاری نیست

غم دوریتو من اینجا
مث اوار میبینم…
میون بودن و رفتن
دارم دیوار میچینم

اسیر این قفس نیستم
کمی حالم پریشونه
عزیزم خونه بی سایت
همیشه زیر بارونه

یه دنیا فاصلست تا ماه
تو این شبها که بیدارم
رو قاب پنجره بازم
من عکسی از تو میذارم

https://www.academytaraneh.com/24477کپی شد!
1139
۵۹