بی ما(گیلکی)

بادرود..مقدمه:زبان گیلکی پس از فتح شدن گیلان توسط آریایی ها به لهجه تبدیل شد..در انتشار این ترانه  من از دوزبان نوشتاری استفاده کرده ام انگلیسی و پارسی(عربی)برای درک راحت تر..تقدیم میکنم به همه گیلک زبانان..به امید احیای این زبان..البته برای دوستان غیرگیلک ترجمه هم کردم.

 


۱)مره تنها بنایی تو بوشویی

۲)می دیله جا بنایی تو بوشویی

۳)اغمان زیادیه می دیله ره

۴)دیله می جا بنایی توبوشویی

۵)بوشویی چله نشین غم ببم

۶)تره بی جا بنایی تو بوشویی

۷)حالا تی عکس کره موچی زنم

۸)مره ویرجا بنایی تو بوشویی

۹)می دیله ی تنگ تی دیل سنگ کُره ی

۱۰)ادیل پا بنایی تو بوشویی

۱۱)اّسکوت مِن کره مرداندرم

۱۲)مره بی ما بنایی تو بوشویی

۱)mara tanhayi banayi too boshoyi

۲)mi dile jaa banaayi too boshoyi

۳)a ghamaan ziadiye mi dile raa

۴)dile mi jaa banayi too boshoyi

۵)boshoyi chele neshin gham babam

۶)tara bi jaa banayi too boshoyi

۷)hala ti axa kara mochi zanam

۸)mara virjaa banayi too boshoyi

۹)mi diley tanga ti dil sanga korey

۱۰)a dile paa banayi too boshoyi

۱۱)a sokoote men kara mardaandaram

۱۲)mara bi maa banayi to boshoyi

۱{من را تنها گذاشتی و رفتی}

۲{دلم راجا گذاشتی ورفتی}

۳{این غمها برای دلم زیاداست}

۴{دلت را پیش من گذاشتی ورفتی}

۵{رفتی تامن چله نشین غم شوم}

۶{چقدر بی موقع گذاشتی ورفتی}

۷{حالا من بوسه برعکست میزنم}

۸{منوپشت سرگذاشتی و رفتی}

۹{دلم برایت تنگ اما دل تو سنگ هست ای دختر}

۱۰{بر دلم پا نهادی و رفتی}

۱۱{دراین سکوت درحال مرگ هستم}

۱۲{من را بی ما نهادی و رفتی}

 

https://www.academytaraneh.com/2441کپی شد!
1408
۳۲