ترس تنهایی

از این عشقی که رویامو به هم می ریزه دلسردم

از حسی که به من داری ولی ناچیزه، دلسردم

تو رو دستای تنهایی به سمت عشق هل می ده

دلم از ترس تنهایی به این احساس چسبیده

نه! این خونه نمی تونه بهشت گم شده م باشه

بذار آینده تعبیر خیالات خودم باشه

می دونم با من این روزا یه حال مشترک داری

به دنیای خودت برگرد اگه قصد کمک داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/23891کپی شد!
930
۱۷