مادر

شب باروونی چشمات
آخه از یادم نمیره
ازهموون شبی که رفتی
دیگه باروون نمی گیره

تا تو بودی توی شعرام
معنی خوب خدا بود
به تو و به ساده گی ها
روح من چه مبتلا بود

گفتی زندگی روو ابرا
واسه تو خواب و خیاله
بدون اینجا روو زمینم
زندگی بی تو محاله

خوونه ای که ساخته بودی
خالی از شعر و ترانه س
برای پرزدن تو
هر دلیلی یه بهانه س

بی تو اما با دل من
غم وغصه آشنا شد
غزل بیهوده گی هام
خالی ازحس خدا شد

چشم من بسته و غمها
پشت پلکام در کمینه
تو نخند به رووزگارم
بی تو زندگی همینه..

https://www.academytaraneh.com/23353کپی شد!
916
۱۱