اشتباه

برای لحظه های با تو سر کردن چه ها کردم

غم دل رو فنا کردم وجودم رو رها کردم

نفسهامو تو سینه هی شمردم من

برای دیدن رویت خدا رو من صدا کردم

سفر کردم به عشق تو برای دیدن چشمات

ولی افسوس ای دل من دوباره اشتباه کردم………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/23335کپی شد!
789
۸