امّا نشد

اومدم ترانه رو خواب کنم به جای تو ، امّا نشد

اومدم شعر نگم برای تو ، امّا نشد

یه سبد یاس سپید وقف چشات

اومدم پهن کنم جلوی پات ، امّا نشد

یه بغل آرزو کردم واسه تو پیش خدا

اومدم نذر کنم ، نذر نگات ، امّا نشد

یه ستاره چیدم از تو قلب آسمون برات

اومدم وصل کنم توی شبات ، امّا نشد

شدم سودای دل بهونه گیر تو غصّه هات

اومدم دل بکنم از اون صدات ، امّا نشد

تو این دنیا نمی شه بی اسم تو زندگی کرد

اومدم دروغ بگم به لحظه هات ، امّا نشد

https://www.academytaraneh.com/2268کپی شد!
1179
۵۸