پایان قصه

   پایان قصه

 

وقتی که عکسای تورو می بینم

چشمام آروم میزنه زیره گریه

شاید توهمه دیگه بمونی

آره میدونم خیلی دیره گریه

 

چرا تو پشتتو نگاه نکردی

آخه مگه پایان قصه مونه

بیا ببین چجوری تو نبودت

حال و هوای غم می گیره خونه

.

.

.

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: