بوسه گاه ساکت تب

تموم قصه های من رنگ تورو گرفتن
رنگ سیاهی دل سنگ تورو گرفتن
برای من چی مونده جز گریه ی شبونه
عروس خوابو کشتن تو حجله شبونه
عشق اگه خوبه پس چرا
با خنجرش سینه هارو داغون میکنه
پرنده اسایشو با شیونش
از تو خونه بیرون میکنه
بمون پیشم که نگم وای که نگم
خسته از سیاهی شبم
بوسه گاه ساکت تبم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: