حسِ تلخ

یه حسّ تلخی تو شبهام /// داره جونم رو می گیره

به حدّی مُبهَمِ حالم /// دیگه گریم نمی گیره

الان چند وقته که روزام /// پُر از تَـشویشُ تردیدِ

همش پیش خودم می گم /// نری با یه کَسِ دیگه

الان چند وقته فکر من /// اینه با کی کُجا میری

شده کابوس این شبهام /// بدون من داری میری

دارم حس میکنم کم کم /// می خوای از من جدا باشی

شاید پیدا شده اون که /// تو آغوشش می خوای جاشی

https://www.academytaraneh.com/20668کپی شد!
930
۲۰