نذا خاکو روت بریزن

۱: پنجه هام خاکو گرفتن

بغض گلومو می فشاره

زندگیم زمستون اما

این چشام ابر باهاره

۲: یاد روزایی که با هم

سیر کودکی رو داشتیم

سر یه توپ پلاستیک

خونه رو، رو سر میذاشتیم

۳: یاد روزای قشنگی

که برا کارای خونه

لج و لجبازی می کردیم

بی بهونه، بی بهونه

۴: یاد روزایی که هر روز

می گرفتیم قدّمونو

این که من بزرگتر از تو

تا بدونیم حدّمونو

۵: یاد اون روزا که حتی

تو منو کتک می زدی

اگه اونوقتا می گفتم

دیگه نمیگم تو بدی

۶: دیگه من دوست می دارم

تو فقط از خاک بلند شو

بیا باز قدّو بگیریم

این دفعه از من بلند شو

۷: جون من داداش خوبم

جون هر کسی رو میخوای

نذا خاکو روت بریزن

نگو که به خوابم میای

۸: به خدا قول میدم این بار

هر چی تو بگی همونه

تو رو خدا آی جماعت

یه کاری کنین بمونه

۹: هی نگین دنیا همینه

همینم باشه نمیخوام

یا داداش باید بمونی

یا که منم با تو میام

۱۰: زندگیمون بی تو هیچه

اینو تو گوشات فرو کن

نرو تو تاریکی قبر

یه بارم به دنیا رو کن

۱۱: بذا یه بارم تو رو من

بگیرم محکم تو آغوش

بذا برگرده دوباره

پیش آهو دوست آهوش

۱۲: پنجه هام خاکو گرفتن

باز میگم بازم دوباره

زندگیم زمستون اما

این چشام ابر باهاره

https://www.academytaraneh.com/20220کپی شد!
1005
۶