بغض

cooming soon produce by : compani sokot_ name music : boghz_ lyrics: farbod _ arrengment by : farhan.saadat
بغض
چرا خونه پر از بغضه *** چرا این لحضه دلگیره
دارم سر میکنم با غم *** داره از پیش من میره
میخوام طاقت کنم اما *** نمیشه غم نفس گیره
نگو دلواپسم نیستی *** نگو که دیگه باز دیره
ترانه از: عسگری ذاکری (فربد)
***********

https://www.academytaraneh.com/1945کپی شد!
1142
۱۵