یادته ؟! …

روزای اول آشنایی مونو یادته ؟!
یادته ؟! … آرزوهای ما دو تا رو یادته؟!
وقتی عاشقونه ها سهم ِ دلای ما می شد ،
ردّ ِ پای مهربونی  ِ خدا رو یادته ؟

من می خوام دوباره اون روزا رو زندگی کنم
واسۀ یه ذرّه عشق ، یه عمر بندگی کنم

من می خوام ستاره های شب ُ با تو بشمُرَم
تو سفرنامۀ عشق ، دل به دل  ِ تو بسپُرَم

من می خوام تو دفتر  ِ عمر تو حک شه اسم  ِ من
تو بشی ورد ِ زبونم ، تو بشی طلسم  ِ من

من می خوام تا ته  ِ دنیا ، من و تو باشیم و بس
عطر  ِ تو جاری بشه تو لحظه هام مثل نفس

گیتا سلطانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/18172کپی شد!
1117
۳۲