آغوش ِ توجای منه

نگاه ِ تو مال منه
آغوش ِ توجای منه
دستای توپُر از گُله
نرگس ویاس وسنبله

بهارخنده هات همش
پُر از گلهای قرمزه
اطلسی های پنجره
داره به تو دل می بازه

زمستونه ، گرمای تو
برفا روزود آب می کنه
وقتی که من منتظرم
دلم چه تاپ تاپ می کنه

صدای خنده هات همش
گوش باد و کر می کنه
شبای یلدا بیقرار
چادر ِ شب سَر می کنه

دلم دوباره عاشقه
دنبال وزن وقالبه
دوباره بی قافیه شد؟
برای توجالبه؟

https://www.academytaraneh.com/18092کپی شد!
1150
۱۹