کوچ

                کوچ                             با صدای : سیامک انصاری

اگه تو روزای آفتابی هوای ابریم                آهنگ:عادل فلاح

اگه تو پنجه یسرد هر قفس قناریم

اگه با تلنگری می شکنم و زخمی می شم

از تموم کوچه ها و آدماش فراریم

برا اینه که ستاره ای نمونده واسه من

غیر رفتن دیگه چاره ای نمونده واسه من

وقتی که پنجره ها رو به سیاهی وا میشه

دریا با اونهمه ماهی تو خودش تنها میشه

وقتی آدما کنارتن تورو نمی بینن

تورو به غربت تنهایی و پرسه می سپرن

دیگه هیچ ستاره ای شوق پریدن نداره

نورشو روی زمین بی نشون جا می زاره

برااینه که ستاره ای نمونده واسه من

غیر رفتن دیگه چاره ای نمونده واسه من

فکر کوچ وگم شدن داره می افته تو سرم

باید از تو آینه ها کم شم و از اینجا برم

برمو تموم بشن دلتنگی ترانه هام

کنج شب داد بکشم که عشق تازه نمی خوام

نه دیگه ستاره می خوام نه زمین و آسمون

یاد من باید بره از توی فصل قصه تون.

https://www.academytaraneh.com/16377کپی شد!
1377
۱۹