گل بانو

اگه می بینی گاهی وقتا من تلخم        /       اگه می بینی گاهی وقتا خاموشم

تمام دلهرم دلتنگیای توست        /        که دارم تو خودم اینجوری می جوشم

توو خیلی وقتا باور کن برام سخته       /        بگم راحت چقد من دوستت دارم

نگفتن معنی دلسردی من نیست         /       من از دلبستگی به جز تو بی زارم

نترس از اینکه گاهی تو خودم میرم    /    از اون وقتاس که دلتنگ خودم میشم

همین دور و برا باش و نترسونم       /       توی این لحظه ها حتماً بمون پیشم

تو وقتی چشم از چشمام می گیری       /       بجاش کابوس تو رویام می ریزه

هجوم خستگی رو دوشمه انگار           /         تمام لحظه هام یکجور و پائیزه

یه لبخدت همه دنیای من میشه        /         فقط باشه، شده یک ثانیه ، لحظه

بخند بانوی خوشبختیم ، گل ب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/16219کپی شد!
852