تو دوسم داری

تو دوسم داشتی
امشب این قلب شکسته رو می خوام بند بزنم
برم و به قلبای شکسته تر سر بزنم

می خوام از میون سایه ها یه نوری بیارم
ببرم به خونه غمدیده ها در بزنم

بیارم مجمر اشک و آهم و . تا ببینی
میتونم با غصه هام به عالم شرر بزنم

آتیش عشقتو با خاطره هات کور میکنم
تا با خاکستر اون به دنیا آذر بزنم

به خودم میگم دوسم داشتی ولی خدا نخواست
اینجوری به این دلم یه مهر باور می زنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15925کپی شد!
1022
۱۴