ساعت

عقربه های ساعت مچی من
نشون گذشت عمرم رو میده
تیک تیک ثانیه هاش چه پشت هم
کوچ من رو از خودم خبر میده
میخوام از تک تک لحظه های اون
بهترین خاطره ها رو بسازم
میخوام از دلایی که مونده برام
بذر عشق و توی دلها بپاشم
باز کنم ساعت و از دست خودم
تا دور بشن اون غصه ها از تو سرم
دیگه اندوه و غم و تو میخونم راه نمیدم
به کسی جز عاشقا می نمیدم
قاب ترس و وحشت و بر میدارم
جای اون عکسی پر از دل میزارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1591کپی شد!
957
۶