یکی بود ، یکی نبود …

من و این خاطره های در بدر
من  و تکرار  ِ تو  و عشق و سفر
تو و بی خیالی  ِ عشق و هوس 
من و این ثانیه های بی نفس

آخر  ِ  جاده ، دلم سهم  ِ توئه
چه بمونی ، چه نمونی واسه من
حتی وقتی که پلای  ِ پشت  ِ سر
واسَمون شعر  ِ خدافظی می گن

یکی بود ، یکی نبود  ِ قصّه ها … همیشه حکایت  ِ من و توئه
بوی  ِ کهنگی گرفته شعر  ِ ما … چشم  ِ من دنبال  ِ حرفای  ِ نوئه

تو دل  ِ قصّۀ پاییزی  ِ ما
کی می دونه چی جوونه می زنه
شعر  ِ رفتن که می پیچه تو غروب
تو هوام عطر  ِ به تو رسیدنه

یه بهار  ِ دیگه از راه می رسه
که پُر از زندگی  ِ دوباره شَم
گل بدم تو دشت  ِ سبز  ِ خاطره
توی  ِ آسمون  ِ تو ستاره شَم

یکی بود ، یکی نبود  ِ قصّه ها … همیشه حکایت  ِ من و توئه
بوی  ِ کهنگی گرفته شعر  ِ ما … چشم  ِ من دنبال  ِ حرفای  ِ نوئه

گیتا سلطانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15731کپی شد!
904
۴۱