دل خوشی

چشم خمار بی نیاز،پنجره های نیمه باز

نامه نوشتی خوب من،با بی کسی بازم بساز

یه آسمون بی غروب،شرجیه دریای جنوب

باز به سر دلم زده،خاطره های خوب خوب

من و تو ترانه و شب و ستاره ونسیم

ببین دلم به چی خوشه ما که به هم نمی رسیم

تو این روزای بی کسی با این خیال نیمه جون

تو چشم خیس آینه ها شدم یه بی نام و نشون

از این هوا،از این زمین،خسته شدم فقط همین

دلم پر از شکایته سکوت لبهامو نبین

شکستم و بریدم و به هرچی گفتی رسیدم

کاش اون روزا می مردم و این روزا رو نمی دیدم

اجرا شده توسط:محمود خود شکن

با آهنگ وتنظیم:زانا عبدالهی

https://www.academytaraneh.com/15683کپی شد!
1442
۴۷