اول عاشقی

از کجا شروع کنم … قصه ی عاشقی بگم

به کجا سفر کنم… که از چشای تو نگم

کاری کردی تا منم … شاعر لحظه ها بشم

زائر چشمای تو … مثل پرنده ها بشم

میدونم سخته برات … دوباره عاشقی کنی

بیا دستاتو بده … برای دل کاری کنی

نمی دونم حرفامو … چه جوری ثابت بکنم

با همین نوشته ها … میخوام که رامت بکنم

تنهایی بسه گلم … بیا منو تو ، ما بشیم

بیا با قصه هامون … شاعر لحظه ها بشیم

 

https://www.academytaraneh.com/1561کپی شد!
630
۱۷