بسِ بسِ دیگه بسِ

تو دلم نیستی زلیخا ، یوسفم من رستگـــارم

شرع و احکامِ خدا رو ، نقش بسته در نگارم

***

دل فروشی کردی مهرت ، از پشیمونی جدا شو

همین راهِ تو صلاحه ، از سوزِ دلبندی رها شـو

***

بسِ بسِ دیگه بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

سر به زیرم توی باغت ، دیدی با سیبت همیشه

بارها دستت بریدی ، رنگ و رو دارم نمیـــشه

***

می نوازم عاشقونه ، در تماشای خدایــــــم

در دعای صبحگاهی ، اشک ریزم در صدایم

***

بسِ بسِ دیگه بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

جمع کن لبخندِ قلبت ، جای دیگه پخش کن

درِ قلبِ من که قفلِ ، در خیالت نقش کــن

***

یارم اون تعبیرِ خوابی ، که خدا حکمت سپرده

با همین گره گشایی ، دل به گورستان نبــرده

***

بسِ بسِ دیگه بسِ ، دلِ من رفته ســــفر

قلبِ تو عادت نداره ، عشقِ دیگه پر خطر

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۲/۱۱/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/14878کپی شد!
561
۵