تورو از یاد میبرم

حاصل گریه ی هر شب منه
سردی نگاه آخرین تو
روی نیمکتای پارک خاطرم
مینویسم از ترانه هام نرو
هی قدم زدم میون لحظه ها
حس میکردم که بازم ببینمت
اما انگار یه سراب خالی بود
پشت پلکای غروب کشیدمت
بغض سردی بغلم میکنه و
با غروب نگاتو از یاد میبرم
اما یادمه میگفتی که یه روز
ناز چشماتو هزار بار میخرم
داره لبریز میشه روی باورم
آخرین قطره سرد بودنت
داره باورم میشه که نیستی و
داره میمیره دوباره خوندنت
جای پاهاتو غبار گرفته و
سردی نگاهتو حس میکنم
میدونم اونکه پشیمونه توایی
میدونم اونکه سزاواره منم
تورو از یاد میبرم
تورو از یاد میبرم

https://www.academytaraneh.com/14088کپی شد!
1019
۱۳