چتر

چتر

نخواستی تو بفهمی که چه حسی من بهت دارم
همیشه وقت من میشد میگفتی که گرفتارم
ندیدی اه منو هیچوقت کنار تو چه ارومم
بدون چتر بدون تو همیشه زیر بارونم
بیا بازم بهم برگرد نمونده از دلم چیزی
بدون وقفه ای دنیا میریزه برگ پاییزی
نگودوره نگو دیره واسه قلبت دلم پیره
تموم من بدون تو داره از دست من میره
منو باور بکن عشقم که من محتاج تسکینم
ببین ساده از این دوری نشسته غصه تو سینم
هوای کی تورو برده که میگی راه برگشت نیست
ازاین خونه شدی خسته ویرونی راه چارش نیست
فقط برگرد همین حالا هزار جا رفته افکارم
کجایی تو که دلتنگی به گریه کرده وادارم

https://www.academytaraneh.com/13590کپی شد!
1005
۳۱