بی توجه

ما هردو آدمیم اما ، تو خورشیدی و من فانوس

شبِ هردو یکی اما تو رؤیایی و من کابوس

ما هردو از یه دنیاییم ولی تو شاد و من غمگین

کنار هم که وایسیم باز ، تو بالایی و من پایین…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: