بگو کجایی و بگو سلامتی

بگو کجایی و بگو سلامتی

دلم هواییه،هوای خونه بود
فقط هوس نبود،غمِ شبونه بود
تمومِ زندگیم،به آرزو گذشت
نفس کشیدنم،فقط بهونه بود….
پرنده ای که تو،قفس یه گوشه مُرد
همیشه گریه هاش،تو ظرفِ دونه بود
سری که شونه یِ،محبت و ندید
همیشه تشنه یِ،یه ذرّه شونه بود
تموم عمر و چشم،به جاده ای که هیچ—
کسی ازت خبر،نمیرسونه بود…
بگو کجایی و بگو سلامتی
که خواهشم ازت،همین یدونه بود
کسی که عاشقی نکرد و ساده رفت
میبینی مردنش ،چه عاشقونه بود؟…

https://www.academytaraneh.com/115768کپی شد!
200
۱۰