کجایی مادر

تقدیم به مادر و خاله های عزیزم که در غم از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته اند .

روحت شاد مادربزرگ

…………………….
( کجایی مادر )

ما سراپا غم و
دردیم.. کجایی مادر ؟
غافل از ماتم این
خلق.. چرایی ..مادر ؟

خانه آن خانه ی پر
شور و شر سابق نیست
نه سری هست در آنجا
نه صدایی.. مادر

دخترت گریه کنان
نالد و گوید :ایکاش
در شود باز و تو از
راه بیایی ..مادر

ما بدون تو ببین
خانه خرابیم همه
وای از این قصه ی
جانسوزه جدایی.. مادر

رفتی از دیده ولی
یاد تو هرگز نرود
به خدا تا به ابد
در دل مایی ..مادر

شاعر :
( عباس مقدم )

https://www.academytaraneh.com/115618کپی شد!
249
۱۴
۳