لالِه هایِ مایوس !

…. ما ساکِنانِ دُنیا …. ؛
… هَمسایِگانِ رَنجیم …
ما جَمعِ بی پَناهیم … ؛
مَجذورِ چارو پَنجیم … !

… شاید طِلِسمِ آهیم …
بازیچِه هایِ اَفسوس …
… رویِ سیاهِ ماهیم … ؛
… دودِ چِراغِ فانوس … !

شاید که مُردِه باشیم ؛
… در اِنتِهایِ کابوس …
مَحشور گشتِه باشیم ؛
با لالِه هایِ مایوس … !

ما مُهرِه هایِ سَرباز … ؛
در دَستِ سَرنِوِشتیم …
در پیلِه هایِ پَرواز …. ؛
پروانِه هایِ زِشتیم … !

…. بازَندِه ایم از آغاز ….
…. بیهودِه در نَبَردیم ….
عُمری بِدونِ اِغماض … ؛
مَحکومِ حُکمِ دَردیم … !

…. من اِعتِراض دارم ….
این مُزدِ رَنجِ ما نیست …
….. عالیجِنابِ عالَم ….. ؛
مَسئولِ زَجرِ ما کیست !؟

https://www.academytaraneh.com/115515کپی شد!
338
۱۰
۳