شروین اینانلو

معجزه

تورو در سینه دارم بی نیازم همین جا تو دلم معجزه میشه فقط با مهر اون دستای گرمت تنم صد ساله باشه پیر نمیشه همین جا تو دلم معجزه ای تو با اون دستای ناز و مهربونت با اون قلب قشنگ مثل دریا با اون چشمای مثل آسمونت

تورو در سینه دارم بی نیازم

همین جا تو دلم معجزه میشه

فقط با مهر اون دستای گرمت

تنم صد ساله باشه پیر نمیشه

 

همین جا تو دلم معجزه ای تو

با اون دستای ناز و مهربونت

با اون قلب قشنگ مثل دریا

با اون چشمای مثل آسمونت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115478کپی شد!
171
۳