آرزوبیرانوند اثر سکوت

سکوتت را بغل کن…

سکوتت را بغل کن بغض و گریه دردسردارد

سکوتت را بغل کن بغض و گریه دردسر دارد،

 

کجا فریاد کردن در دل زندان اثر دارد،

 

سر دار حقیقت لال باش و ناله کمتر کن

 

که این شهر دروغین تا بخواهی گوش کر دارد!

 

به هر سمتی که رفتم کوهی از دیوار سدم شد

 

خدایا پس کجای این جهنم دره در دارد؟

 

دلم را دست هر کس دادم از احساس من رد شد،

 

نوشتم روی قلبم،عشق رنج بی ثمر دارد

 

به دست دوستی شک کردم از آن لحظه ی شومی

 

که دیدم باغبان در دستهای خود تبر دارد!

 

عزیز خویش را راهی صحرا کردم اما آه

 

دلم از قصد شوم نابرادرها خبر دارد،

 

خیال پرکشیدن داشتم در سر ولی اینجا

 

سرانجامش تفنگ است و قفس هرکس که پر دارد،

 

زبانم سرخ شد از بس که هی خون جگر خوردم

 

درخت شعرم اما همچنان سبز است و سر دارد

https://www.academytaraneh.com/115387کپی شد!
223
۳
۱

  • حامد تقی خواه کار بسیار خوبه ... اصلا خوب نه عالیه اما .... اولا که سکوت رو نمیشه بغل کرد اگر منظور اینه ک سکوتت رو ادامه بده یا چمیدونم بچسب به سکوتت بازم گوشه ش بازه از طرفی حد اقل منه بی سواد سکوت و بغض روهم محله ای ی هم میدونم زیاد باهم فرق ندارن ک ازین به اون پناه ببری * اون مصراع جهنم دره عالی بود**** دارد رواوردی توقافیه منو بردی تو شعر مونالیزای استاد رستم بیگلو ***سر اسرار را دیــــدی هویدا، روی دار آیا* هنوز آئینه ترس از چهره های روبرو دارد* بگو تعبیر شاه خشت بعد از بی بی دل چیست؟* چـــرا سرباز گشنیز این همــــه ترس از دولو دارد*