من وتو

 

آروم پلکام ومی بندم

تابشی مهمون رویام

زیرلب آهسته می خونم

که تویی تموم دنیام

 

وقتی شب می یاد دوباره

ازلای پرده خونه

یادت و می یاره بازم

بوی این گلای پونه

 

بوی شب بوی گلامون

یاس خوش عطرتوباقچه

من وتودست تودست هم

توقاب زرد توطاقچه

 

بدجوری هوات وکردم

اگه برگردی چی می شه؟

دروبازکنم ببینم

اومدی واسه همیشه

 

بدجوری دلم گرفته

حسرت شبای بی تو

می شکنه بال غرورم

همیشه بودن درپی تو

 

آسمون بارون می یاره

واسه غمای سرده قلبم

آسمون خودت نگاه کن

بادلم چه کرده قلبم

 

وقتی اینجایی ونیستی

یه تبسم رولب من

این هوای سردخونه

میشه دلیل تب من

 

رنگ تازه شب من

ساعتاشب زنده داری

همه شب  خاطره تو

واسه لحظه های بیداری

 

آروم پلکام ومی بندم

تابشی مهمون رویام

زیرلب آهسته می خونم

که تویی تموم دنیام .

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11502کپی شد!
1095
۴۹