شیشه یادگاری

شیشه یادگاری

دردِ دلِ این زن غریبه
ورمِ این معده فریبه

سونو گرافی ها دقیقه
نیش وکنایه رو شقیقه

دنیا شده مث تو نامرد
دنیا هم از جنس تو بود مَرد

شیشه یادگاری نشکست
ببین یچیزی بینمون هست

برگرد تباهی مو نگاه کن
بازم منو لیلا صدا کن

لیلا زیر این بار کم آوورد
نه ماه روزو شب قسم خورد

حالم بده میگن که می رم
جوونم اما پیر پیرم

وصیتم یه یادگاره
بهش بگو که بابا داره

دست کوچیکشو بگیرو
تب میکنه واسش بمیرو

اسمشو بااسمت بیارش
پسرته تنها نزارش

جوون که شد بزار بدونه
خاطرمو بده بخونه

نامردیتو به ارث نگیره
مردونگی یوقت نمیره

 

 

(عادله محلاتی)

https://www.academytaraneh.com/115019کپی شد!
523