تموم فصل ها پاییز

فصل های پاییز

چهارتا فصل برای همدردی با من به رنگ زرد پاییز دراومدن🖤

تموم فصل ها پاییز
از این دنیای بعد از تو
شده تقویم چهارتا فصل
یه فصل زرد،بعد از تو

طبیعت شد دلش با من
رفاقتش رو ثابت کرد
یه جنگل کل برگاشو
با رنگ قلب من ست کرد

تویِ تنهایی ممتد
سرم فکر تورو داره
ولی افسوس که فکر کردن
ازت بودن نمیاره

تن گرمت واسه من نیست
تو سردیتو بهم دادی
میدونم عشق شیرینه
تو تلخیتو بهم دادی

با خاطراتت همدسته
درو دیوار این خونه
تو کنسرت سکوتش هم
ازت آواز میخونه

(محمدجواد سلطانی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: