...

عاشقی چیز جفنگیه!طنز

...

عاشق شدن توو قصه ‌ها چیز قشنگیه
عاشق شدن، توو واقعیت فیلم جنگیه

توی حصار دود و آتیش بی خبر بودیم
اون جا شروع جنگ سرد بی فشنگیه

کمتر کسی دیده که توو تاریخ عاشق ها
توو دست عاشق یا که معشوقی تفنگیه

یه جنگ مصنوعیه جنگ عاشقا انگار
یعنی که جنگ و صلحشون چیز جفنگیه

یه لحظه بالا می‌رن و یه لحظه پایینن
شکل نبرد عاشقا الاکلنگیه

میدون جنگی که زمینش سنگلاخیه
اون جا پر از دلتنگی و پاهای لنگیه

https://www.academytaraneh.com/114916کپی شد!
234
۱