مجموعه رباعی

سیاهنور

قطعاتی چند از مجموعه رباعی «سیاهنور» ، [کرج - نشر آثار برتر] که در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شد.

زیبایی قرص ماه را می خواهم

آن روشنی نگاه را می خواهم

از چشم سفید مردمان می ترسم

آن مردمک سیاه را می خواهم

*** *** *** *** *** *** *** ***

هرچند بعید است از منظر دین

مانده جسدش هنوز بر روی زمین

رد می شدی از کوچه ی ما، یکباره

از پنجره افتاد نگاهم پایین

*** *** *** *** *** *** *** ***

بازیگر تو شدم تمام ساعات

هی از تو ولی دور شدم با هر شات

افسوس فقط که فیلم کوتاهی بود

فیلمت که تمام شد به من گفتی کات!

*** *** *** *** *** *** *** ***

پس حادثه ای رقم نمی خورد چرا؟

آن فاصله ها قدم نمی خورد چرا؟

ما هر دویمان فکر گذشته بودیم

حال من و تو به هم نمی خورد چرا؟!

*** *** *** *** *** *** *** ***

در جنگ شدم اسیر تقدیرم زود

من ماندم و انتخاب هایی محدود

بشکن، بنویس، پاره شو! تقدیرم

یادآور سنگ و کاغذ و قیچی بود

*** *** *** *** *** *** *** ***

در اولِ راهِ آخرم می ریزم

این اشک که از چشم ترم می ریزم

تاریکی محض است؟ خدا می داند!

آبی که خودم پشت سرم می ریزم

*** *** *** *** *** *** *** ***

دنیا در سلطه ی حزب باد است

تا روز ابد به اشک ابر آباد است

باران دلخوش به قول آزادی ابر

غافل که فقط سقوط او آزاد است

*** *** *** *** *** *** *** ***

عمریست بهار رخت از آن جا بسته

باغیست درون دلشان خس… خسته

یک دیوار بسته با یک دَرِ باز

هستند هنوزها به هم وابسته

*** *** *** *** *** *** *** ***

 

https://www.academytaraneh.com/114808کپی شد!
88
۱
۱
۲