شب تلخ

شب تلخ

شب تلخ

چه شب تلخی شد امشب، که تورفتی بعد ده سال
نحسیه این قرنو حتما ،میزنن به نام امسال

 

تو نفهمیدی بری من، ندارم دیگه عزیزی
من نفهمیدم چیشد که ،عشقمون خورد به مریضی

 

من با هرخنده ات عزیزم ،دنیامو زدم به نامت
بیااین زجرو تموم کن ،دنیامی تورومیخوامت

 

چه شبایی خواب میدیدم ،خونمونو وسط آب
آخرم باخنده رفتی،این همون کابوسه مهتاب.

***************

چه شب تلخی چه بارونی،تو خوشی باکی تو مهمونی؟
من که مردم از غمت برگرد،هرکی ندونه تو میدونی

 

میدونی یزره هم حتی ،فکر این شبو نمیکردم
رفتارای تو ترحم بود،این اضافه میشه به دردم

 

دوسه ساعته که رفتیو، له شدم زیر همه افکار
بعد تو حتی در ودیوار ،میکوبن تو سرمن انگار

 

بیا اعتبار لبخندو، خرابش نکن تواین دنیا
بیا تا باور کنم ده سال، نبودم تو خواب و تو رویا

https://www.academytaraneh.com/114771کپی شد!
373
۷
۱
۲