و چقدر طولانی شد ، این ماندنمان...

آسمون

آسمون
دستتو بردار از سرم
آسمون یه کاری کن
زود بپرم
من دیگه خسته شدم
روی زمین
آسموون
بالای ابرا ببرم

آسموون بالای ابرا ببرم

دیگه بسه
هر چی دیدم از همه
جای زخمای زیاد
رو تنمه
من دیگه قید بهشتتو زدم
بیا بردار و جهنم ببرم

آسمون
بالای ابرا ببرم

دیگه آب و دون نمی خوام
آسمون
عمره نیمه جون نمی خوام
آسمون
دَرِ این قفس رو وا بزار یه کم
یه نفس !  یه نفس !
یه نفس هوا می خوام من
آسمون

آسموون
خستگیهام
نا
نمیشه
آسمون
بسته
صِدام
وا نمی شه
آسمون
قَّدِ بُلندِ غصه هام

پیشِ خنده های من
تا نمیشه

نمیشه
نمیشه

نمیشه به روی ابرا بپرم ؟؟
توی خواب
بیا و ور دار ببرم

آسمون
دنیا خرابه روو سرم
توی خواب
بیا و بردار ببرم

آسمون
یه کاری کن زود بپرم
توی خواب
بیا و بردار ببرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

233
۱۴
۱
۲

درباره‌ی امید تاجیک ( اَبر)

ترانه هایم را به نفع موسسه محک( حامی کودکان سرطانی) قیمت همت عالی ارائه می کنم ، هنرمندان محترمی که قصد استفاده از ترانه های بنده را دارند می توانند با واریز مبلغ دلخواه بصورت همت عالی به شماره حسابی از موسسه محک و ارسال تصویر فیش واریز به شماره واتساپ بنده( 09125207765) و با ذکر نام بنده به عنوان سراینده اثر از ترانه های موجود در این سایت و همینطور ترانه های دیگرم استفاده نمایند...کودکان سرطانی را دریابیم!