نفست گیره

نفست گیره

نمیشه بی تفاوت بود
به اون چشمای خوش رنگت

نمیدونم چرا دائم
دلِ من میشه دل تنگت

نمیشه دست و پا نزد
واسه ساحل اون چشمات

به مژه هات دلم گیره
نزار بیفتم از نگات

چه وردی خوندی این اطراف
که با اخمت دلم میره

چرا با یه کمی تلخی
دلم دلشوره میگیره

رو موج بعدی شرط بستم
که این قلاب دیگه گیره

یکم دیرتر میام بالا
بفهمی نفست گیره

https://www.academytaraneh.com/114654کپی شد!
546
۷
۱