ناشناس ۲

...

دیشب به جای خالی ات گفتم:

عشقم به تو در قله ی قاف است

دیشب که قلبم تا سحر بارید

حالا هوای قلب من صاف است

نام تو را من دائم الذکرم

خوش عطر کرده اعتکافم را

شاید نمی دانم بریدندش

با نام تو آن بند نافم را

زیبایی ات من را به وجد آورد

تو شاه بیت یک غزل هستی

گفتی که تا روز ابد هستی

این عهد را روز ازل بستی

گل واژه ای در شعر من هستی

عطرت مرا خوابانده در مستی

هر چند پنهان گشته ای اما

تو اهل بیت شعر من هستی

جاریست رود واژگان سویت

فکر مدام شعر من هستی

این بیت ها دور تو می گردند

بیت الحرام شعر من هستی

https://www.academytaraneh.com/114574کپی شد!
179
۵
۱