منی که بودش ما

منی که بودش ما

منی که بودش ما

زالویِ بی مهری،خونِ منو کشید
از وقتی که پاهات،تو زندگی لرزید

ازوقتی که دنیا،برات مجازی شد
استیکرای قلب،برات یه بازی شد

ازوقتی فیلمای،ترکیه رو دیدی
وقتی که بوراکو،تو خواب بوسیدی

تنت کنارِ من ،روحت ولی جدا
یک جفت اجباری،من آدم تو حوا

ازهم جدابشیم ،بخدا بهتره
طلاق عاطفی ،اسمش قشنگتره

مهری نمیبینن،این بچه ها از ما
بایک نگاه گرگ،عاشق میشن فردا

یک بوسه بااحساس،یک خونه ی زیبا
اینترنتِ خاموش،منی که بودش ما

برگرد که من بی تو،از زندگی خستم
من عاشقت بودم،من عاشقت هستم
.
(بوراک اوزچیوت بازیگر و مدل اهل ترکیه)

https://www.academytaraneh.com/114528کپی شد!
317
۸
۲