سادم

سادم

من چقد سادم که دل به تو دادم

من چقد سادم  که دل به تو دادم این آخرین باره
چقد تعریف من از عاشقی با تو فرق داره
انگار هیچی بین ماوجود نداره همه چی رفته ازدس
من خیلی نگرانمو تو اصلا همین واسم دیوونه کنندس
واسه بدست آوردنت تو زندگی خیلی خطر کردم
حالام که دیگه باید تو نیمه راه برگردم
چه چیزایی رو توی زندگی پای تو دادم
داری میری چه راحت آخرم دادی به بادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: