هِی…!

من پای این رویا بمونم که…
هی پا بذاری روی احساسم؟
دائم بهت فرصت بدم تا تو…
بازی کنی با قلب حساسم؟

***
من کمتر از حقم بخوامت تا…
هی با کسی غیر از خودم باشی؟
حتی نمیارم به روت اما…
می شناسم اونی رو که همراشی

***
هی با خودم میگم نمیری که!
کی قدِ من می فهمه حرفاتو؟
کی بیخودی قهرم کنی بازم…
میگرده تا پیدا کنه جاتو؟

***
هی میگم اینجوری نمی مونی
حتما حواست هست دل داری!
با اینکه با هر ضربه ت این روزا
چیزی از احساسم نمیذاری!

***
من پای این رویا نمی میرم!
حتی همین زخمات، کاری شه
هی دور شو، مال منی آخر…
شاید بهت یکروز حالی شه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114265کپی شد!
421
۱۳
۲