چهارخطی2

چارخطی۲

وقتی رباعی ترانه را لمس می کند...

۱-

تنهایی من چقدر دیوونه شده
حالا که ترانه خونِ بی خونه شده
درباره‌ی من دروغ گفتن به شما
ماری هستم که عاشقِ پونه شده

 

۲-

 

نه فصل فراق لیلی و مجنونی ست
نه «توی ترانه‌هام هواش بارونی» ست!
در پوست نارنجی او باغ انار…
پاییز شبیه پرتقالی خونی‌ ست!

64