ترانه تا چشمای تو

ترانه تا چشمای تو

تا چشمایه تو راهی نیس میخوام سمتش بیام هر بار تمومه لحظه های من پر از عطر تو ان انگار

همیشه وقتی رد میشی
تنم یه گوله آتیشه
دیگه دسه خودم نیستو
دلم دیوونه تر میشه

چه آهنگی به شب میده
صدای تق تق پاهات
همه برگای پاییزی
میخوان همراهشن باهات

تو بی اندازه زیبایی
همین دنیایه آزاره
تو معراج تماشایی
چه دنیایی چشات داره

تا چشمایه تو راهی نیس
میخوام سمتش بیام هر بار
تمومه لحظه های من
پر از عطر تو ان انگار

تو بی اندازه زیبایی
همین دنیایه آزاره
تو معراج تماشایی
چه دنیایی چشات داره

یه اقیانوس احساسم
که با عشق تو درگیرم
از این احساس من رد شی
خودم آروم می میرم

تو اینجایی درست اینجا
مث تو هیچ کسی پا نیس
به غیر از تو توی قلبم
برای هیچ کسی جانیس

51
۲