حواسمون باشه

قضاوت

مخاطب اول خودم هستم همیشه یاداوری لازمه

نه اهل گلایه م نه نفرین تو
دعام اینه حال ِ من حالت بشه
مسیری که رفتم بشه تجربه ت
توی سرنوشت تو فالت بشه

 

نگاه می کنم غربت حالم و
که تفسیر حرفا دلم رو زده
میگم به جهنم گوشم چی شنید
من اصلا همونی که گفتی بده

 

می تونه دوتا انتخاب باشه که
پیشِ روی ادم بزاره جهان
یکیشون سکوتِ، سکوت از طلاس
به حرفای بی موقع ِ ناگهانی

 

یه چیزایی باید فقط بسپری

به دست خدا و ازش رد بشی
که می چرخه دنیا به دور خودش
به ظاهر اگرچه یه وقت بد بشی

 

که کارش درسته، خدا رو میگم
میزاره توی کاسه ی ادما
همون توپ و که سمت قلبت زدن
خدا گل زنه سمتش اینجا بیا

 

مثه توپ گردی که تو هر قدم
می چرخه میادش بازم زیر پات
یه وقتا #قضاوت همین شکلیه
همونی که گفتی میادش برات

 

 

https://www.academytaraneh.com/114123کپی شد!
264
۱