شهادتِ تقویم

(برای "نظرمحمد خاشه"، تقدیم به مردمِ "افغان")

سیلی بخور محکم، نظر محمد خاشه
سیلی بخور محکم، تا که یادت باشه

صورتِ شادی سرخ، از سیلیِ جهله
هرکی که می‌خنده، آدمِ نااهله

سیلی بخور محکم، نظر محمد خاشه
سیلی بخور محکم، تا که یادم باشه

باید که خندوند و، باید که سیلی خورد
تا زنده‌تر بودن، مثلِ تو باید مُرد

خاشه‌جوان خاشه، گلوله تسلیمه
شهادتِ این حرف، گلویِ تقویمه

یه‌روزی شرِ جنگ، کم می‌شه از خاکت
تو گوشِ آزادی، می‌پیچه پژواکت

یه‌روزی آزادی، نصیبِ ما می‌شه
یه‌روزی این زقوم، می‌خشکه از ریشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: