نقاشی

عجب نقاشی داری تو خدا از بالا میخنده

 

واسه نقاشی چشمات

سیاهی بهترین رنگه

بلنده مژه هات مثل

شبایی که دلم تنگه

 

میون اخم ابروهات

دلم گیره، موهاتم صاف

چشات نقاشیه اما

منو دستپاچه کرده باز

 

لباتو می کشم جوری

که بوسه اش مال من باشه

گونه هات سرخه انگاری

خجالت یه کم همراشه

 

واسه گردیه این صورت

چه تشبیهی به جز ماهه

یه خطم رو پیشونیت نیس

دلت بیشتر ازین صافه

 

یه قوس زیبا و بینیت

یه دسته مو رو پیشونی ات

دو تا چال روی گونت

مثه خوشبختی می مونی

 

زمینه تصویرت باشه

تابستون ،اما رویایی

یه استایل فریبنده

همون چیزیه که داری

 

فروشی نیستش این تابلو

نپرسین قیمتش چنده

عجب نقاشی داری تو

خدا از بالا میخنده

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

108
۲